Regulamin konkursu

Temat: „Fotogeniczny RAK”

Organizatorzy: Fundacja KOLOROWO oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego,

Partner: Stowarzyszanie Społeczno-Kulturalne Portiernia Sztuki, Fundacja PMP

Portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com, www.kolorowo.org

Celem konkursu

  • uwrażliwienie na problemy osób chorych na raka, szczególnie tych którzy znajdując się w tej sytuacji życiowej nie tracą nadziei, potrafią cieszyć się drobnymi sytuacjami, uśmiechem bliskiej osoby,
  • ukazanie pozytywnych ujęć codziennego życia osoby, która ma nadzieję na powrót do zdrowia,
  • rozwijanie świadomości społecznej i wizualnej wrażliwości wśród młodzieży oraz pomoc w realizacji ich fotograficznych marzeń.

Regulamin konkursu:

Termin nadsyłania prac: 10 października 2019 r.
Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia z terenu całego kraju, w szczególności Miasta Łodzi.

Każdy uczestnik musi przesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne związane ze swoją refleksja dotyczącą tematu: Fotogeniczny RAK. Zdjęcia należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku). Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu.
Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik numer 1). Do zdjęć należy przesłać krótki opis słowny.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową na adres fundacji:

Fundacja KOLOROWO
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 40/4a
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Fotogeniczny RAK”.

Wyboru zwycięskich prac dokona profesjonalne jury. Decyzja jury jest ostateczna.

Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej konkursu. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Wernisaż prac odbędzie się w październiku/listopadzie 2019r. w Łodzi, w miejscu wyznaczonym przez organizatorów. Fundacja podjęła kroki, aby w wernisażu prac laureatów konkursu wziął udział prof. Jerzy Stuhr oraz Rafał Poniatowski (TVN) oraz Monika Wieja Baczyńska.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pasjazycia.com 

Konkurs relacjonowany będzie również na stronie www.kolorowo.org

Idea konkursu jest kontynuacją szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Prace proszę przesyłać do 10 października 2019 roku na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Fundacja KOLOROWO:
www.kolorowo.org, e-mail: info@kolorowo.org
Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego:
www.ksjarekburski.pl, e-mail: info@ksjarekburski.pl
Strona Projektu: www.pasjazycia.com, e-mail: konkurs@pasjazycia.com
Koordynator projektu: Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927

 

Zapisz