Regulamin konkursu

Temat: „10 ważnych słów”/ Ojczyzna, Wolność, Władza

Organizatorzy: Fundacja KOLOROWO oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego,

Partner: Łódzki Klub Tygodnika Powszechnego, Obywatelski Ruch Demokratyczny,

Portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com, www.na100niepodlegla.pl

Celem konkursu jest pobudzenie młodzieży do refleksji nad słowami zaczerpniętymi z albumu Marka Grechuty (z 1994r) pod tytułem „10 ważnych słów”. Tytuły utworów z płyty barda to: 1.Ojczyzna, 2. Wolność, 3. Władza, 4. Prawo, 5. Praca, 6.Wiedza, 7. Solidarność, 8. Natura, 9. Sztuka, 10. Miłość. W szczególnym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości utwory M. Grechuty stanowią dialog młodzieży w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Kim jestem? Polakiem, czyli co jest dla mnie ważne …„.

Celami konkursu są:

  • Dialog międzypokoleniowy i refleksja nad ważnymi słowami (twórczość M. Grechuty z albumu „10 ważnych słów”);
  • Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego poprzez umiejętność graficznej interpretacji twórczości Marka Grechuty;
  • Propagowanie zasad właściwego współżycia w społeczności (nauka tolerancji);
  • Budowanie poczucia świadomości wielokulturowości lokalnej i dziedzictwa kulturowego;
  • Zaktywizowanie młodzieży do działań społecznych;
  • Promocja kultury współczesnej oraz rozwijanie pasji i uzdolnień.

Regulamin konkursu:

Termin nadsyłania prac: 20 listopada 2018 r.
Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia z terenu woj. łódzkiego.

Każdy uczestnik musi przesłać od 3 do 5 prac fotograficznych ilustrujących słowa: Ojczyzna, Wolność, Władza, zaczerpnięte z twórczości M. Grechuty. Zdjęcia należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku). Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu.
Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik numer 1). Do zdjęć należy przesłać krótki opis słowny.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową na adres fundacji:

Fundacja KOLOROWO
90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „10 ważnych słów”.

Zgłoszenie (wersja do druku) reader-icon

Wyboru zwycięskich prac dokona profesjonalne jury.

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach związanych ze słowami: Ojczyzna, Wolność, Władza.

Decyzja jury jest ostateczna.

Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej konkursu. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Wernisaż prac odbędzie się w listopadzie 2018r. w Łodzi, w miejscu wyznaczonym przez organizatorów.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pasjazycia.com oraz www.na100niepodlegla.pl. Konkurs relacjonowany będzie również na stronie www.kolorowo.org

Idea konkursu jest kontynuacją szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Prace proszę przesyłać do 20 listopada 2018 roku na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Wersja regulaminu do druku: reader-icon

Fundacja KOLOROWO:
www.kolorowo.org, e-mail: info@kolorowo.org
90-606 Łódź, 6 Sierpnia 5/3
Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego:
www.ksjarekburski.pl, e-mail: info@ksjarekburski.pl
Strona Projektu: www.pasjazycia.com, e-mail: konkurs@pasjazycia.com
Koordynator projektu: Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927

 

Zapisz